fbpx Skip to content

Bærekraft

For Norsk Modul begynner det med å ta vare på skogen, den er vår viktigste ressurs og råvare.

Vårt bidrag i det grønne skiftet

Norsk Modul bygger elementer med smarte løsninger, slik kan vi bidra til grønn omstilling når det gjelder material- bruk, energieffektivisering, maskiner og transport. Med elementer fra Norsk Modul går det vesentlig kortere tid ute på byggeplass, noe som gir mindre miljøbelastning og mer effektivitet i byggeprosjektene. Vi bygger for et klima som allerede er i endring; varmere, våtere og mer stormfullt vær.

Norsk Modul har effektive og rasjonelle byggeprosesser med gode renovasjonsrutiner. Vi har fokus på grundig sortering av avfall, og jobber hver dag mot å bli bedre på tilvirkning av våre produkter. Vi jobber også for elektrifisering både i produksjonen vår og ute på byggeplass.

Modulene våre er produsert på en mest mulig ansvarlig måte. Vi har respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, og følger gjeldende lover og regler.

Våre bærekraftsmål

Vi i Norsk Modul har et ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi velger fornybare energikilder i produksjon og ved transport når vi kan, og tar i bruk ny og optimal teknologi ved tilvirkning av våre produkter. 

Slik bidrar vi til de av FNs bærekraftsmål vi føler er våre:

Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klima- endringene og konsekvensene av dem

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Livet på land

Handle umiddelbart for å bekjempe klima- endringene og konsekvensene av dem

Hjelp oss bli bedre!

Er du kunde, samarbeidspartner eller interessert å hjelpe?
Du hjertelig velkommen til å gi oss innspill på hvordan vi kan jobbe for å fremme vårt arbeid inn mot klima og miljø.

Send dine innspill til:
post@norskmodul.no

Rask. Billig. Smart.

Våre prosjekter er satt opp meget raskt og kostnadseffektiv. Vi produserer og setter opp hus og bygninger av tre i alle slag. Elementhus er kommet for å bli.

Norsk Modul AS

© Copyright 2022 Norsk Modul AS | Org.nr: 918 716 505 | Web levert av Wera AS